Vítejte na stránkách vzdělávací agentury:
Aktuality:
Seminář ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI VÝKONU VEŘEJNÉ MOCI V PRAXI se bude konat 6. února 2019.
Vzdělávací program insolvenčních správců